company logo

Video Kanal

 

 

Pretraga

Partneri

logossd.jpg

Web održavanje

Home Organi udruženja Izvršni odbor
Izvršni odbor PDF Print E-mail
Written by agrokomerc   
Thursday, 29 November 2012 12:56

 

Izvršni odbor se sastoji od 33 člana koje bira skupština javnim glasanjem. Izvršni odbor će se permanentno dopunjavati sa novim članovima kako iz domovine tako i iz dijaspore.

Izvršni odbor u svojoj nadležnosti obavlja:

 • utvrđuje prijedlog svih akata koje podnosi na usvajanje  skupštini
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa
 • donosi odluke o organiziranju radnih tijela i imenuje presjednika, članove i utvrđuje zadatke
 • brine o provođenju odluka i zaključaka skupštine
 • donosi svoj program rada
 • podnosi izvještaj skupštine o svom radu i stanju u udruženju
 • odlučuje o načinu i uvjetima obavljanja stručnih i administrativno-tehničkih poslova udruženja
 • odobrava zaključivanje ugovora u udruženju
 • donosi odluke o pojedinačnim troškovima poslovanja i odobrava isplatu
 • odlučuje o visini članarine udruženja
 • brine o realizaciji financijskog plana
 • obezbjeđuje zakonitosti poslovanja udruženja
 • vrši druge poslove utvrđene statutom i aktima skupštine udruženja

Presjednik izvršnog odbora udruženja:

Mr. Husein Murtić

Last Updated on Thursday, 29 November 2012 14:04
 

Predsjednik uprave

Facebook Podrška
Odobreno od udruženja za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca- WEBMASTER.