company logo

Video Kanal

 

 

Pretraga

Partneri

logossd.jpg

Web održavanje

Home O nama
O nama PDF Print E-mail
Written by agrokomerc   
Saturday, 10 November 2012 12:45

Udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerc Velika Kladuša, osnovano je i djeluje kao jedina zvanična organizacija za utvrđivanje temeljnih ljudskih prava ito u vrijeme, kada su od dioničara i bivših radnika Agrokomerc, oduzeta radna mjesta,svi proizvodno uslužni pogoni, stanovi i sva druga do tada ostvarena prava.

Da bi Udruženje legalno i zakonito moglo djelovati kod domaćih državnih i sudskih organa te međunarodnih organizacija, Udruženje je izvršilo zvaničnu registraciju kod Federalnog ministarstva pravde na dan 04.maja 1999 godine pod brojem: 03-054-579/99 sa pravom djelovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegoovine.

Udruženje je osnovano u cilju ostvarivanja slijedećih programskih zadataka:

  • Organizacija i vođenje aktivnosti na zaštiti temeljnih ljudskih prava nezaposlenih dioničara, prvenstveno, pravo na rad i zapošljavanje,
  • Vođenje aktivnosti u skladu s zakonom na zaštiti imovine dioničara od nezakonitog otuđivanja ili fizičkog otuđivanja,
  • Zalaganje za zaštitu imovine dioničara bez obzira gdje se ona nalazi u skladu s propisima zemalja gje je locirana imovina (u svim bivšim republikama SFRJ i Austrije),
  • Vođenje aktivnosti na prikupljanju podataka o stručnim kadrovima naseljenim u više zemalja svijeta,
  • Posredovanje u ime svojih članova kod nadležnih domaćih i stranih organa i organizacija u skladu s zakonom,
  • Organizovanje socijalne i materijalne zaštite materijalno nezbrinutih dioničara i bivših nezaposlenih radnika.

U početku svog rada,Udruženju je pristupilo preko 3.500 dioničara a danas je taj broj, računajući dioničare, bivše radnike i kooperante Agrokomerca, najmanje je tri puta veći i svakim danom postaje sve masovnije i atraktivnije.

Od svog osnivanja pa sve do sada, Udruženje aktivno radi na provođenju zacrtanih ciljeva zbog kojih je osnovano i jedino je legalni i zvanični predstavnik obespravljenih i opljačkanih dioničara i bivših radnika Agrokomerca.

Sva usmena i pismena obraćanja domaćim državnim i sudskim organima, ostala su bezuspješna i bez odgovora, što je bio razlog, da se obratimo međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava.

Kao rezultat naše upornosti i dugogodišnjeg rada, ishodili smo Odluku Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu kao najvišeg suda u našoj državi, sa kojim je utvrđeno,da su prema dioničarima i bivšim radnicima Agrokomerca, kršena i znatno narušena temeljna ljudska prava zbog sprečavanja da upravljamo i koristimo svoju stečenu imovinu sadržanu u kapitalu Agrokomerc d.d. te zbog sprečavanja pristupa sudu i pravičnom suđenju.

Odlukom Doma za ljudska prava od 08.marta 2002.godine, koju tužena FBiH nije ni do danas provela. Odluka Doma se nalazi u DOKUMENTIMA.

Na ovu ODLUKU Doma, nadovezuje se Odluka Europskog suda u Strazburu,sa kojom je također utvrđeno, da su prema bivšim radnicima i dioničarima Agrokomerc,kršena ljudska prava.

U situaciji kada su dioničari obespravljeni,kada im je oduzeta imovina,nezakonito prestao radni odnos,kada je imovima devastirana i svedena na svega cca 10% vrijednosti u odnosu na prijašnju vrijednost,ponovo smo zatražili vraćanje naše firme i imovine.U tom smislu smo ponudili PROGRAM za obnove i novog početka rada.

Dakle, naš trajni budući zadatak će biti da tražimo naše pravo na stečenu imovinu,ponovno organizujemo rad firme i obezbijeđujemo dioničarima,bivšim radnicima i našim građanima uslove za bolje življenje na ovim prostorima.

 

Last Updated on Wednesday, 12 December 2012 10:16
 

Predsjednik uprave

Facebook Podrška
Odobreno od udruženja za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca- WEBMASTER.